องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ


โครงการพระราชดำริห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ อบต.คลองเขิน ประจำปีงบประมาณ 2555 ระหว่างวันที่ 15-18 ธ.ค.2554 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน