องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน ปี 2555 วันที่ 15-16 มิถุนายน 2555 ณ กองกิจการพลเรือนค่ายนาวิกโยธิน กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี