องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
 


โครงการ คลองเขิน รวมใจภักดิ์ รักในหลวง


โครงการ คลองเขิน รวมใจภักดิ์ รักในหลวง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขินได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม อสป. ปกป้องสถาบัน