องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
 


โครงการอาสาสมัครรวมใจรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกป่าชายเลน)