องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
 


กิจกรรมอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการและพนักงาน


เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 อบต.คลองเขิน จัดกิจกรรมอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการและพนักงาน และนั่งสมาธิเพื่อระลึกถึงหลักในการดำเนินชีวิตตามหลักของพุทธศาสนา โดยมี พ.จ.อ.อรุณ ภมร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขินเป็นประธาน