องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
 


อบต.คลองเขิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก และผู้นำชุม ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)


นายอำนวย กำเหนิดอุย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำลคลองเขิน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก และผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน