องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
 


กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประปีงบประมาณ 2564


เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 อบต.คลองเขิน จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แนวคิดการต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน