องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมสัมมนา


โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรในพื้นที่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน ประจำปีงบประมาณ 2556 ระหว่างวันที่ 19-23 ธ.ค.2555 ณ จังหวัดอุบลราชธานี