องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
 


โครงการถวายเทียนเข้าพรรษาปี๒๕๕๖


โครงการถวายเทียนเข้าพรรษาปี๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมถวายเทียนวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมด้านพุทธศาสนาไว้สืบไป