องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
 


โครงการศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำท้องถิ่นปี๒๕๕๖


โครงการศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำท้องถิ่นปี๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน ได้ดำเนินการเปิดโครงการศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำท้องถิ่นเพื่อเป็นการจัดรูปแบบของชุมชนให้มีความพร้อมในการป้องกันและรับมือกับอาชญากรรมในชุมชนและปัญหายาเสพติด