องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
 


โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2556


โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2556 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขินนำเหล่าข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและประชาชนชาวตำบลคลองเขิน ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยปลาเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ