องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
 


โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2557


เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 87 พรรษา องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนในตำบล ร่วมกันถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายแด่พระองค์