องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน ประจำปีงบประมาณ 2558


เมื่อวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2557 ผู้บริหาร นำคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำท้องถิ่น และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน ประจำปีงบประมาณ 2558