องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน ได้ร่วมกับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลคลองเขิน จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นเพื่อให้เด็กได้แสดงความรู้ ความสามารถและแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เด็กเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต