องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2558


เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2558 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด เพื่อให้อปท.และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามัคคีและป้องกันการเกิดปัญหายาเสพติด