องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
 


โครงการประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2558


เมื่อวันที่ 9 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน ได้ออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561