องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลคลองเขิน ประจำปี 2558


เมื่อวันที่ 27 - 28 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ