องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559


เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน ได้ร่วมกับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลคลองเขิน จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นเพื่อให้เด็กได้แสดงความรู้ความสามารถและแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เด็กเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต