องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศอบต.คลองเขิน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 ก.ย. 2563 ]3
2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา [ 18 ส.ค. 2563 ]12
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]30
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา [ 7 ส.ค. 2563 ]13
5 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 และเดือนมกราคม - กันยายน 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]12
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน ปี 2564 [ 30 มิ.ย. 2563 ]15
7 ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน [ 29 มิ.ย. 2563 ]19
8 ประกาศสภาอบต.คลองเขิน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.คลองเขิน สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]11
9 โครงการอบรมพนักงานส่วนตำบล [ 12 มิ.ย. 2563 ]17
10 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]18
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16