องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อราชการในสำนักงาน อบต.คลองเขิน ตามคู่มือการให้บริการประชาชน [ 12 พ.ค. 2563 ]49
42 ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 4 และฉบับที่ 5 [ 8 เม.ย. 2563 ]64
43 การดูแลตนเองและการ ป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 3 มี.ค. 2563 ]10
44 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 -2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]77
45 การดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]78
46 ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล [ 26 ก.พ. 2563 ]80
47 ประกาศสภาอบต.คลองเขิน เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีและสมัยแรกของปีถัดไป [ 17 ก.พ. 2563 ]34
48 ประกาศสภาอบต.คลองเขิน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.คลองเขิน สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]37
49 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวความรู้เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [ 5 ก.พ. 2563 ]87
50 ประกาศ อบต.คลองเขิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน [ 27 ม.ค. 2563 ]91
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18