องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
71 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 เม.ย. 2560 ]228
72 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกในหมู่บ้านเชื่อมถนน อบจ.สส. หมู่ที่๒ [ 21 มี.ค. 2560 ]227
73 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายเข้าหมู่บ้านเชื่อมถนนซอยคลองเขิน๑๑ หมู่ที่๓ [ 21 มี.ค. 2560 ]244
74 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างสะพานท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๕ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔.๐๐ เมตร ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียดตามแบบ อบต. คลองเขิน เลขที่ ๐๔/๒๕๖๐ [ 21 มี.ค. 2560 ]241
75 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจร(โอเวอร์เลย์)ถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต แยกหมู่ที่๔เชื่อม หมู่ที่๖ ตำบลคลองเขิน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๐๙๕ กิโลเมตร ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครา [ 21 มี.ค. 2560 ]247
76 ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 23 ม.ค. 2560 ]236
77 ประชาสัมพันธ์ผลการสอบราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานค.ส.ล. ข้ามคลองสาธารณะ หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เชื่อมหมู่ที่ ๗ ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม [ 19 ม.ค. 2560 ]243
78 การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีประจำปี2560 [ 4 ม.ค. 2560 ]247
79 ประกาศการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 28 ธ.ค. 2559 ]240
80 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองสาธารณะ หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เชื่อมหมู่ที่ ๗ ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร [ 26 ธ.ค. 2559 ]230
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14