องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกการประชุมสภาอบต.คลองเขิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 [ 27 ส.ค. 2563 ]61
2 บันทึกการประชุมสภาอบต.คลองเขิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]61
3 บันทึกการประชุมสภาอบต.คลองเขิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]65
4 บันทึกการประชุมสภาอบต.คลองเขิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 [ 25 ก.พ. 2563 ]72
5 บันทึกการประชุมสภาอบต.คลองเขิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]72
6 บันทึกการประชุมสภาอบต.คลองเขิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]73
7 บันทึกการประชุมสภาอบต.คลองเขิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]73
8 บันทึกการประชุมสภาอบต.คลองเขิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]71
9 บันทึกการประชุมสภาอบต.คลองเขิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]68
10 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2556 [ 14 พ.ย. 2556 ]341