องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งเสียงไร้สาย [ 21 ส.ค. 2561 ]94
2 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกในหมู่บ้านเชื่อมถนน ซอยคลองเขิน๖ หมู่ที่๗ [ 7 ส.ค. 2560 ]293
3 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกในหมู่บ้านเชื่อมถนน ซอยคลองเขิน๖ หมู่ที่๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ราย [ 7 ส.ค. 2560 ]280
4 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองสาธารณะ หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เชื่อมหมู่ที่ ๗ ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. คลองเขิน เลขที่ [ 5 ม.ค. 2560 ]317
5 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ก.ค. 2559 ]276
6 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกในหมู่บ้านเชื่อมถนน อบจ.สมุทรสงคราม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๘๕.๐๐ เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๒ ท่อน ณ หมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๒ ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง [ 1 ก.ค. 2559 ]285
7 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกในหมู่บ้านเชื่อมถนนซอยเจริญชัย [ 1 ก.พ. 2559 ]276
8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายเข้าหมู่บ้านเชื่อมถนนอบจ. ม.2 [ 14 พ.ค. 2558 ]297
9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีตสายเข้าหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ เชื่อม หมู่ที่๘ [ 14 พ.ค. 2558 ]282
10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายเข้าหมู่บ้านเชื่อมถนนลาดยางสายซอยยายกี๋(ช่วงที่๓) หมู่ที่๘ [ 14 พ.ค. 2558 ]275
 
หน้า 1|2