องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 18 มี.ค. 2564 ]13
2 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 18 มี.ค. 2564 ]14
3 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) [ 18 มี.ค. 2564 ]12
4 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 18 มี.ค. 2564 ]12
5 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) [ 18 มี.ค. 2564 ]16
6 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) [ 18 มี.ค. 2564 ]14
7 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 18 มี.ค. 2564 ]12
8 การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่) [ 18 มี.ค. 2564 ]12
9 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 18 มี.ค. 2564 ]13
10 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 18 มี.ค. 2564 ]13
 
หน้า 1|2|3|4