องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
องค์การแห่งการเรียนรู้ KM
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กระบวนการขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน [ 8 ก.ค. 2562 ]188
2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 8 ก.ค. 2562 ]204
3 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีในการจัดเก็บภาษี [ 8 ก.ค. 2562 ]196
4 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 8 ก.ค. 2562 ]205
5 การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2562 ]178
6 คู่มือบำเหน็จบำนาญ [ 8 ก.ค. 2562 ]252