องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.จ ก.ท. และ ก.อบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย [ 18 มี.ค. 2564 ]10
2 ประกาศ ก.จ ก.ท. และ ก.อบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก(แก้ไขเพิ่มเติม)) [ 18 มี.ค. 2564 ]10
3 ประกาศ ก.จ ก.ท. และ ก.อบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 18 มี.ค. 2564 ]10
4 ประกาศ ก.จ ก.ท. และ ก.อบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน2562 [ 18 มี.ค. 2564 ]10
5 ประกาศ ก.จ ก.ท. และ ก.อบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน2561 [ 18 มี.ค. 2564 ]10
6 ประกาศ ก.จ ก.ท. และ ก.อบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน2560 [ 18 มี.ค. 2564 ]11
7 ประกาศ ก.จ ก.ท. และ ก.อบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก [ 18 มี.ค. 2564 ]10
8 ประกาศ ก.ถ.กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 18 มี.ค. 2564 ]10
9 ประกาศ ก.ถ.การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 18 มี.ค. 2564 ]10
10 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ธ.ค. 2563 ]14
 
หน้า 1|2