องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปี2561-2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]14
2 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 15 มิ.ย. 2563 ]13
3 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]12
4 โครงการฝึกอบรมการทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลฯ [ 15 มิ.ย. 2563 ]15