องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ผลการสรรหาพนักงานจ้างเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]14
2 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]12
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 21 ธ.ค. 2563 ]13
4 แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 2 ธ.ค. 2563 ]13
5 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ [ 2 ธ.ค. 2563 ]13
6 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี (2564-2566) [ 1 ธ.ค. 2563 ]13
7 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง [ 29 ต.ค. 2563 ]13
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]14
9 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 15 มิ.ย. 2563 ]85
10 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]77
 
หน้า 1|2