องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
ระเบียบวาระการประชุม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน [ 18 ส.ค. 2563 ]57
2 ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน [ 4 ส.ค. 2563 ]56
3 ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน [ 15 มิ.ย. 2563 ]69
4 ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน [ 17 ก.พ. 2563 ]66
5 ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ ที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน [ 16 ธ.ค. 2562 ]72
6 ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน [ 15 ส.ค. 2562 ]76
7 ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน [ 6 ส.ค. 2562 ]67
8 ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน [ 19 มิ.ย. 2562 ]76
9 ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน [ 22 ก.พ. 2562 ]74