องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน-บัญชี [ 8 มี.ค. 2564 ]15
2 คู่มืองานธุรการ [ 4 มี.ค. 2564 ]13
3 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 4 มี.ค. 2564 ]16
4 คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 3 มี.ค. 2564 ]14
5 คู่มือการปฏิบัติ พ.ร.บ ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ [ 15 ก.พ. 2564 ]16
6 คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร [ 15 ก.พ. 2564 ]17
7 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 15 ก.พ. 2564 ]16
8 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา [ 15 ก.พ. 2564 ]15
9 คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช. [ 15 ก.พ. 2564 ]16
10 คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.พ. 2564 ]17
 
หน้า 1|2