องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต [ 12 ม.ค. 2564 ]15
2 ประกาศเรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 31 ต.ค. 2560 ]22
3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 31 ต.ค. 2560 ]12