องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]13
2 แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปี2561-2563(ปรับปรุงครั้งที่1) [ 15 มิ.ย. 2563 ]89
3 แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปี2561-2563(ปรับปรุงครั้งที่2) [ 15 มิ.ย. 2563 ]105
4 แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปี2561-2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]81
5 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2558 [ 2 พ.ค. 2559 ]397
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 28 มิ.ย. 2556 ]396
7 แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ประจำปี พ.ศ. 2556-2559 [ 1 ต.ค. 2555 ]352
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี พ.ศ. 2555 -2557 [ 3 ต.ค. 2554 ]335