องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนบริหารความต่อเนื่อง
การติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
แบบคำร้องข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
บริการของ อบต.
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
คู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีประจำปี2561
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2560
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
คู่มือ ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ข่าวสารในเครือข่าย อบต.คลองเขิน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปปช.
โครงการ ITA สำนักงาน ป.ป.ช.
องค์การแห่งการเรียนรู้ KM

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าท้องถิ่น 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน น้ำตาลปลอดสารพิษบ้านสวนทุ่ง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน น้ำตาลปลอดสารพิษบ้านสวนทุ่ง(ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลคลองเขิน) เลขที่ 31 หมู่ที่ 7 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ติดต่อนางติ๋ม ตันตระกูล โทร. 081-9433630

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองเขิน
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองเขิน เลขที่ 27 หมู่ที่ 7 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงครามติดต่อ นายสมศักดิ์ ศรีโหร โทร.086-9733169

น้ำตาลมะพร้าวแม่กลองน้ำตาลมะพร้าวแท้ 100 % เคี่ยวจากยอดมะพร้าว รสชาติ หวาน มัน กว่าน้ำตาลขาว เหมาะสำหรับทำขนมหวาน หรือน้ำเชื่อม(OTOP) สถานที่จำหน่าย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาวโด่ง34 หมู่ 4 บ้านดาวโด่ง ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000ติดต่อ : คุณเปรื่อง มรรคทรัพย์ โทร : 034 714900

 

ผลิตภัณฑ์ ขนมต่าง ๆ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมต่าง ๆ เช่น ขนมโมจิ คุ๊กกี้สิงคโปร์ ขนมข้าวตู และน้ำพริกนรกปลาช่อน เป็นต้น รสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ได้รับมาตรฐาน อย.

 

ผลิตภัณฑ์ กล้วยทอดเนย
รายละเอียดผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้า ทอดเนย รสชาติหวานมัน อาหารว่างสำหรับทานเล่นวัตถุดิบที่ใช้กล้วยน้ำว้า เนย น้ำตาล น้ำมัน

ผลิตภัณฑ์ แชมพูครีมนวดผมสมุนไพร
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แชมพูครีมนวดผมสมุนไพร จากสมุนไพรพื้นบ้าน มี 2 ชนิด คือแชมพู ครีมนวดผมว่านหางจรเข้ผสมมะกรูด ดอกอัญชัญ และแชมพูครีมนวดผมประคำดีควาย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
วุ้นมะพร้าว ว่านหางจรเข้ในน้ำเชื่อม ขนมหวานสำหรับรับประทานผสมน้ำแข็ง หรือหยอดหน้าไอศครีม
วัตถุดิบที่ใช้
มะพร้าว ว่านหางจรเข้ น้ำตาล

 

ผลิตภัณฑ์ น้ำตาลมะพร้าว
รายละเอียดผลิตภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าว และกล้วยมหัศจรรย์
วัตถุดิบที่ใช้ น้ำตาลสดจากต้น