องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากผู้บริหาร
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การติดตามและประเมินผลตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
งานการคลัง
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2560
รายงานทางการเงิน
 
แบบฟอร์ม
 
แบบคำร้องข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ผลปฏิบัติงาน
บริการของ อบต.
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
คู่มือสำหรับประชาชน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีประจำปี2561
คู่มือ ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ข่าวสารในเครือข่าย อบต.คลองเขิน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปปช.
โครงการ ITA สำนักงาน ป.ป.ช.
องค์การแห่งการเรียนรู้ KM
การร้องเรียนร้องทุกข์

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าท้องถิ่น 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน น้ำตาลปลอดสารพิษบ้านสวนทุ่ง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน น้ำตาลปลอดสารพิษบ้านสวนทุ่ง(ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลคลองเขิน) เลขที่ 31 หมู่ที่ 7 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ติดต่อนางติ๋ม ตันตระกูล โทร. 081-9433630

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองเขิน
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองเขิน เลขที่ 27 หมู่ที่ 7 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงครามติดต่อ นายสมศักดิ์ ศรีโหร โทร.086-9733169

น้ำตาลมะพร้าวแม่กลองน้ำตาลมะพร้าวแท้ 100 % เคี่ยวจากยอดมะพร้าว รสชาติ หวาน มัน กว่าน้ำตาลขาว เหมาะสำหรับทำขนมหวาน หรือน้ำเชื่อม(OTOP) สถานที่จำหน่าย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาวโด่ง34 หมู่ 4 บ้านดาวโด่ง ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000ติดต่อ : คุณเปรื่อง มรรคทรัพย์ โทร : 034 714900

 

ผลิตภัณฑ์ ขนมต่าง ๆ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมต่าง ๆ เช่น ขนมโมจิ คุ๊กกี้สิงคโปร์ ขนมข้าวตู และน้ำพริกนรกปลาช่อน เป็นต้น รสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ได้รับมาตรฐาน อย.

 

ผลิตภัณฑ์ กล้วยทอดเนย
รายละเอียดผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้า ทอดเนย รสชาติหวานมัน อาหารว่างสำหรับทานเล่นวัตถุดิบที่ใช้กล้วยน้ำว้า เนย น้ำตาล น้ำมัน

ผลิตภัณฑ์ แชมพูครีมนวดผมสมุนไพร
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แชมพูครีมนวดผมสมุนไพร จากสมุนไพรพื้นบ้าน มี 2 ชนิด คือแชมพู ครีมนวดผมว่านหางจรเข้ผสมมะกรูด ดอกอัญชัญ และแชมพูครีมนวดผมประคำดีควาย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
วุ้นมะพร้าว ว่านหางจรเข้ในน้ำเชื่อม ขนมหวานสำหรับรับประทานผสมน้ำแข็ง หรือหยอดหน้าไอศครีม
วัตถุดิบที่ใช้
มะพร้าว ว่านหางจรเข้ น้ำตาล

 

ผลิตภัณฑ์ น้ำตาลมะพร้าว
รายละเอียดผลิตภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าว และกล้วยมหัศจรรย์
วัตถุดิบที่ใช้ น้ำตาลสดจากต้น