องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 


สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกในหมู่บ้านเชื่อมถนนอบจ.สมุทรสงคราม ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๕๘๕ เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๒ ท่อน หมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542