องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 


คู่มือการปฏิบัติงานภายในองค์กรเกี่ยวกับกฎ ระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 15 มิ.ย. 2563