องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 


ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.พ. 2563