องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)

    รายละเอียดข่าว

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 18 มี.ค. 2564